Pogoda

7.85°C

Obrazów, PL

Wilgotność: 81%
Wiatr: W 5.1 M/SEK

Ogłoszenie

Rozmiar tekstu:
O G Ł O S Z E N I E
 
       Wójt Gminy Obrazów  informuje , że rolnicy którzy będą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego winni kompletować rachunki z zakupionego paliwa (ON)
za okres od 01.08.2018 do 31.01.2019 r.
Rolnik otrzymuje zwrot podatku w zależności od ilości zakupionego oleju napędowego do celów rolniczych,
jednak nie więcej niż  100 litr na 1 ha użytków rolnych na rok.
Limit zwrotu w 2019 roku z 1 ha fizycznego wynosi 100,00 zł .
 
Wnioski wraz z wykazem załączonych faktur należy składać w okresie od 01.02.2019 do 01.04.2019r.
 
Druki wniosków są dostępne u sołtysów , w Urzędzie Gminy
na stronie urzędu www.obrazow.pl (zakładka samorząd druki do pobrania).
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego na rachunek rolnika nastąpi w okresie 01kwietnia – 31 maja 2019 r. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 14 lub  pod nr. tel. 8365162 wew. 28.

 

                                                                                                       WÓJT GMINY

                                                                                                         OBRAZÓW

Ogłoszenie

Rozmiar tekstu:

W dniu 01.03.2019r. w Urzędzie Miasta w Sandomierzu miało miejsce podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Gminą Miejska Sandomierz wraz z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomieru a Gmina Obrazów. List ten został podpisany w ramach deklaracji zamiaru podjęcia współpracy  w celu realizacji działań prowadzących do zwiększenia dostaw wody pochodzącej z zasobów „Ujęcia Wody Romanówka”, dostarczanej przez miejska sieć wodociagową w Sandomierzu Dla Mieszkańców Gminy Obrazów.Ogłoszenie

Rozmiar tekstu:

28 lutego 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach Wójt Gminy Obrazów Krzysztof Tworek podpisał umowę dofinansowania budowy Samorządowego Centrum Kultury wraz z infrastruktura towarzyszącą. Umowa zawarta została pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanym przez Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, oraz członków Zarządu Województwa Marka Jońcę i Mariusza Goska a Gminą Obrazów.
Kwota dofinansowania całego zadania to 500 000 zł
Inwestycja powstanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
\foto- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego