Inwestycje zakończone finansowane z budżetu gminy

Rozmiar tekstu:

Zamieszczamy informacje z inwestycji między sesjami:

Inwestycje zakończone finansowane z budżetu gminy

- Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę Gminy Obrazów obejmującej analizę możliwości wykonania własnego ujęcia wód podziemnych na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych

 

- Remont budynku Gminnej Biblioteki publicznej w Obrazowie – zakres prac obejmuje wykonanie elewacji, dwóch daszków nad wejściami do budynku oraz ułożenie opaski wokół budynku i do wejść do budynku

- Remont przepustu w km 1+110na drodze gminnej Zdanów – Kleczanów 002460T (przepust zlokalizowany naprzeciwko stawów rybnych w Zdanowie)

- Podział dwóch działek o nr ewid. 36, 37 położonych w miejscowości Głazów pod poszerzenie drogi gminnej o nr ewid. 430

- Pomiary geodezyjne działki gminnej o nrewid. 543 położonej w miejscowości Piekary

- Montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności 9,80 m3 wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Zdanów

- Zakup materiałów niezbędnych do wykonania chodnika do świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Piekary

- Remont pomieszczenia sali głównej położonej na I piętrze świetlicy wiejskiej w miejscowości Bilcza (malowanie pomieszczenia sali głównej na I piętrze oraz wymiana drzwi wewnętrznych)

- Niwelacja drogi gminnej o nr ewid. 346 położonej w miejscowości Lenarczyce

- Przebudowa dróg gminnych w msc.: Żurawica, Węgrce, Święcica, Rożki, Lenarczyce, Kleczanów, Komorna, Jugoszów, Obrazów – wykonawca zgłosił prace do odbioru

- Podwieszenie kabla zasilającego oraz oprawy oświetleniowej – stacja transformatorowa Zdanów 2

- Zakup kruszywa na drogę dojazdową o nr ewid. 163 położoną w miejscowości Komorna

 

Inwestycje w trakcie realizacji finansowane z budżetu gminy

- Odbudowa drogi gminnej Nr 002487T Węgrce – Kunwie od km 0+810 do km 1+260 – działka o nr ewid. 237 położona w miejscowości Węgrce oraz odmulenie rowu wzdłuż drogi gminnej 002469T Wierzbiny – Lenarczyce

- Wykonanie podbudowy na drogach gminnych z kruszywa naturalnego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości ok. 8000,00 m

- Remont cząstkowy na drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej poprzez wbudowanie mieszanki emulsyjno – grysowej za pomocą remontera

- Zaprojektowanie i wybudowanie systemu oświetlenia dróg Gminy Obrazów z systemem zasilania w energię

- Wykonania dokumentacji technicznej na wewnętrzną instalacje gazową do budynku świetlicy wiejskiej położonej na działce gminnej o nr ewid. 156 w miejscowości Zdanów

- Wykonanie w miejscowości Lenarczyce przebudowy zjazdu z drogi gminnej o nr ewid. 334 na drogę gminną o nr ewid. 328 o łącznej powierzchni ok. 80,00 m2

- Wykonanie dokumentacji technicznej na remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Komorna

Ogłoszono przetarg na:

- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Chwałki wzdłuż drogi nr 435, Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Malice

Złożone dokumentacje w Starostwie Powiatowym na:

- Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chwałki Wykonanie zagospodarowania wokół remizy wraz z ogrodzeniem - działka gminna o nr ewid. 79 w miejscowości Węgrce

- Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego w miejscowości Wierzbiny na odcinku A – B o długości 108 mb, działka o nr ewid. 55/5

- Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego w miejscowości Wierzbiny na odcinku A – B o długości 218 mb, działka o nr ewid. 117

- Utwardzenie powierzchni gruntu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na części działki o nr ewid. 124/2 położonej w miejscowości Żurawica

- Przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie chodnika na długości ok. 100m oraz umocnienie skarpy – działka gminna o nr ewid. 438/1 położona w miejscowości Głazów.

- Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego w miejscowości Głazów na odcinku A – B o długości 380 mb, działka o nr ewid. 449

- Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego w miejscowości Głazów na odcinku A – B o długości 410 mb, działki o nr ewid. 459/2

- Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego w miejscowości Lenarczyce na odcinku A – B o długości 60 mb, działki o nr ewid. 100/4, 100/5

- Przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego w miejscowości Lenarczyce na odcinku A – B o długości 280 mb, działka o nr ewid. 343

- Oświetlenie kładki – tarasu widokowego nad drogą powiatową.

- Wystąpiliśmy do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków na powieszenie dwóch opraw ze stacji transformatorowej Zdanów 2

 
27
maja 2020 Imieniny obchodzą:
Juliusz, Magdalena, Jan
Interaktywny przewodnik Interaktywny przewodnikWirtualna wycieczkaPytania do wójtaDruki do pobraniaTwój dzielnicowyInformator SMSGeo System

Gościmy

Odwiedza nas 183 gości oraz 0 użytkowników.

11.gifamazonki.pngepuap1.pngesw.giflogo_fazka.jpglogo_lgd.jpgos.jpgsisms.jpgwrota-logo-big.jpg

Urząd Gminy Obrazów

27-641 Obrazów, Obrazów 84

Pokaż na mapie

 

Godziny urzędowania

poniedziałek - piatek: 7.30 - 15.30

 

 

Kontakt:

tel. (15) 836 51 62

fax. (15) 836 55 51

sekretariat@obrazow.pl