Ogłoszenie

Rozmiar tekstu:
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
w otwartym konkursie ofert
 
Informacje ogólne:
 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zaprasza się osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. zadania
  z zakresu pomocy społecznej polegającego na:
PROWADZENIU OŚRODKA WSPARCIA W FORMIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY ( ŚDS) DLA ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ 30 OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
 1. Celem niniejszego zaproszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy, zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowej.
 2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. Członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 
Wymagania dotyczące kandydatów:
 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby, które wyraziły chęć wzięcia udziału                 w pracach Komisji Konkursowej, wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                            i o wolontariacie.
 2. Osoby wskazane przez wyżej wymienione organizacje korzystają z pełni praw publicznych.
 3. Członek Komisji nie może być reprezentantem podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert.
 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w pracach Komisji powinni wykazać się doświadczeniem w zakresie przygotowywania wniosków na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego.
Zadania Komisji Konkursowej:
 1. Ocena formalna i merytoryczna i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu.
Wybór kandydatów z listy do prac w Komisji Konkursowej:
 1. Wójt Gminy Obrazów powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od
  1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na:
PROWADZENIU OŚRODKA WSPARCIA W FORMIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY ( ŚDS) DLA ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ 30 OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Termin i sposób zgłaszania kandydatów do Komisji:
 1. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 14 grudnia 2018 r.
 2. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu, podpisanym przez kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz można pobrać ze strony www.obrazow.pl  lub otrzymać w Urzędzie Gminy Obrazów pok.nr 28.
 3. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać osobiście
  w Sekretariacie Urzędu Gminy Obrazów bądź wysłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Obrazów, Obrazów 84,27-641 Obrazów –liczy  się data wpływu do urzędu.
 1. Koperta zawierająca poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy powinna być opisana – „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej w Otwartych konkursach ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. zadania
  z zakresu pomocy społecznej polegającego na:
PROWADZENIU OŚRODKA WSPARCIA W FORMIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY ( ŚDS) DLA ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ 30 OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
 
Uwagi końcowe
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą
brane pod uwagę.

Formularz zgłoszeniowy 
19
września 2019 Imieniny obchodzą:
Konstancja, January
Interaktywny przewodnik Interaktywny przewodnikWirtualna wycieczkaPytania do wójtaDruki do pobraniaTwój dzielnicowyInformator SMSGeo System

Gościmy

Odwiedza nas 363 gości oraz 0 użytkowników.

11.gifamazonki.pngepuap1.pngesw.giflogo_fazka.jpglogo_lgd.jpgos.jpgsisms.jpgwrota-logo-big.jpg

Urząd Gminy Obrazów

27-641 Obrazów, Obrazów 84

Pokaż na mapie

 

Godziny urzędowania

poniedziałek - piatek: 7.30 - 15.30

 

 

Kontakt:

tel. (15) 836 51 62

fax. (15) 836 55 51

sekretariat@obrazow.pl